MENU
Giờ làm việc: 08h00 - 17h00

Vườn ươm lãnh đão – Chương trình đào tạo cán bộ cốt lõi

Vườn ươm lãnh đão – Chương trình đào tạo cán bộ cốt lõi

Chiều ngày 17/7/2016, Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức chương trình đào tạo dành cho các nhân viên kinh doanh tiêu biểu. 

Trong buổi đào tạo, các nhân viên được lắng nghe những chia sẻ từ kinh nghiệm tích lũy của anh Dương Long Thành – TGĐ Công ty Thắng Lợi về các phương pháp xây dựng một đội nhóm kinh doanh mạnh và cách quản lý đội nhóm một cách hiệu quả nhất.

Qua đó, anh Thành cùng các nhân viên trao đổi và cùng đưa ra những yếu tố chính hình thành đội nhóm gắn kết và thành công thông qua “6 Cùng”: Cùng làm, Cùng chơi, Cùng ăn, Cùng học, Cùng tiến, Cùng chia.

Bên cạnh đó, TGĐ cũng chỉ cách xây dựng “Nhân hiệu” – thương hiệu cho bản thân; và cùng nhau đề ra các tiêu chí “Nhân hiệu” của một leader Thắng Lợi cần có gồm:

– Tư duy tích cực
– Tràn đầy năng lượng
– Rõ ràng, minh bạch
– Uy tín
– Làm việc hiệu quả
– Cống hiến
– Công bằng
– Chia sẻ

Thêm vào đó, anh Nguyễn Thanh Quyền – Phó Tổng Giám đốc Công ty cũng chia sẻ phương pháp thiết lập mục tiêu và cách lập kế hoạch cho cá nhân và cho phòng kinh doanh.

Sau buổi đào tạo, các thành viên tham dự tự chia thành 6 nhóm và được giao “bài tập về nhà” với những câu hỏi xoay quanh bài học do Ban giám đốc đưa ra. Đây là cơ hội giúp các bạn thể hiện bản thân về khả năng thuyết trình và tố chất lãnh đạo, điều này sẽ giúp các bạn có cơ hội thăng tiến vị trí trong công việc tại Thắng Lợi Group trong thời gian tới.

 

 

 

 

Bài viết liên quan: