MENU
Giờ làm việc: 08h00 - 17h00

Triển khai sử dụng hệ thống bộ nhận diện thương hiệu Thắng Lợi Group

Triển khai sử dụng hệ thống bộ nhận diện thương hiệu Thắng Lợi Group

Sau ngày công bố nhận diện thương hiệu mới, Thắng Lợi tổ chức buổi họp triển khai quy cách sử dụng các sản phẩm thuộc bộ nhận diện thương hiệu (BNDTH).

Trong buổi họp, TGD Thắng Lợi Group – anh Dương Long Thành đã nêu ra các quy định chung và nguyên tắc sử dụng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn, áp dụng cho toàn bộ nhân viên làm việc tại Công ty CP Địa ốc Thắng Lợi và Công ty thành viên.

Các sản phẩm thuộc BNDTH được chia làm 3 nhóm chính:

– Sản phẩm thuộc nhóm đồng phục

– Sản phẩm thuộc nhóm văn thư, dụng cụ làm việc

– Sản phẩm thuộc nhóm Quà tặng sự kiện

Việc xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu mới này sẽ là một công cụ hữu hiệu giúp Thắng Lợi gắn kết hơn, phát huy sức mạnh trên nền tảng các giá trị văn hóa và con người Thắng Lợi, vốn đã được xác lập và khẳng định “Tin cậy – Chuẩn mực – Sẵn sàng đổi mới – Bền vững”. Đây là nền tảng vững chắc và tạo nên giá trị cốt lõi có tính quyết định cho sự phát triển ổn định và bền vững của Thắng Lợi Group trong thời gian kế tiếp.

Đặc biệt, Thắng Lợi dưa ra tuyên ngôn khẳng định văn hóa của Người Thắng Lợi:

“Tôi là người Thắng Lợi

Tôi kiên trì theo đuổi mục tiêu

Tôi kỷ luật thực thi kế hoạch

Tôi đoàn kết hướng tới thành công

Tôi khác biệt để luôn dẫn đầu

Tôi là người bán hàng tuyệt vời”

Nguồn: Thắng Lợi Group

Bài viết liên quan: