MENU
Giờ làm việc: 08h00 - 17h00

Tp.HCM: Nửa đầu năm 2016, BĐS dẫn đầu về thu hút vốn FDI

Tp.HCM: Nửa đầu năm 2016, BĐS dẫn đầu về thu hút vốn FDI

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016 của Cục Thống kê Tp.HCM, lĩnh vực kinh doanh BĐS vẫn là ngành dẫn đầu về vốn đăng ký FDI với 8 dự án, vốn đầu tư đạt 236,1 triệu USD (chiếm 46%).

 


Tại Tp.HCM, kinh doanh BĐS dẫn đầu về vốn FDI với 8 dự án, vốn đầu tư
 đạt 236,1 triệu USD.

Cụ thể, tính đến ngày 15/6/2016, đã có 367 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 512,7 triệu USD, cùng kỳ năm trước con số này là 794,6 triệu USD. Trong đó, có 291 dự án với vốn đầu tư 100% nước ngoài, đạt 224,3 triệu USD và liên doanh 73 dự án với vốn đầu tư 284,9 triệu USD.

Lĩnh vực kinh doanh BĐS vẫn là ngành dẫn đầu về vốn đăng ký với 8 dự án, tổng vốn đầu tư đạt 236,1 triệu USD (46%); theo sau là thương nghiệp 136 dự án, vốn đầu tư 128,4 triệu USD (25%); thứ ba là công nghiệp chế biến, chế tạo 23 dự án, có vốn đầu tư 66,3 triệu USD (12,9%)…

Báo cáo cho biết, đã có 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư. Cụ thể, Cayman Islands 4 dự án, vốn đầu tư 230,5 triệu USD (45%); Nhật Bản 63 dự án, vốn đầu tư 87,2 triệu USD (17%); Singapore 51 dự án, vốn đầu tư 69,1 triệu USD (13,5%); Hàn Quốc 65 dự án, vốn đầu tư 33,1 triệu USD (6,5%); Malaysia 12 dự án, vốn đầu tư 25,5 triệu USD (5%); Hà Lan 4 dự án, vốn đầu tư 13,7 triệu USD…

 

Bài viết liên quan: