MENU
Giờ làm việc: 08h00 - 17h00
Tuyển dụng

Tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng. Triển khai các hoạt động tìm kiếm khách hàng, phối hợp với đội nhóm để thực hiện chỉ tiêu doanh số. Thực hiện giao dịch và hỗ trợ ...

Xem thêm

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

1. Phụ Trách tuyển dụng: Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, lập kế hoạch tuyển dụng hàng tháng Hỗ trợ xây dựng, lập ngân sách và kiểm soát ngân sách tuyển dụng theo năm. Soạn thảo và ...

Xem thêm