MENU
Giờ làm việc: 08h00 - 17h00

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (IT)

CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (IT)

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Kim tra, th nghim phần mềm
  • Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động Testing dự án của một nhóm hoặc bộ phận chuyên trách.
  • Hỗ trợ các nhóm Test về mặt kỹ thuật khi cần.
  • Kết hợp cùng Test Manager xây dựng, giám sát, đào tạo và cải tiến quy trình test.
  • Lập kế hoạch kiểm thử về thời gian và nguồn lực cần thiết cho việc kiểm tra chất lượng trong dự án.
  • Làm báo cáo kiểm thử sau khi kết thúc dự án.
  • Đôn đốc và kiểm thử với các loại sản phẩm khác nhau, áp dụng các kỹ thuật kiểm thử và phần mềm kiểm thử khác nhau.
 2. Các nhiệm vụ khác:
  • Hỗ trợ các công việc của Phòng CNTT khi có yêu cầu.
  • Duy trì liên hệ với các nhà cung cấp và bảo đảm sự giúp đỡ tốt nhất trong hoạt động hàng ngày.
  • Hỗ trợ hoạt động của các Phòng ban/ Bộ phận khác khi có yêu cầu
  • Thực hiện các dự án chung của công ty.

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có kinh nghiệm thiết kế UML, mô hình hóa dữ liệu
 • Có kinh nghiệm phân tích các dự án ERP
 • Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm và các giai đoạn kiểm thử;
 • Có kinh nghiệm lập các Test Plan và thiết kế các Test Case, Test Data;
 • Có kinh nghiệm sử dụng Tool Test để Test tự động theo kịch bản, Test Performance, Load Test…;
 • Có kinh nghiệm tracking lỗi bằng sử dụng các Tracking Tool;
 • Nắm bắt, cập nhật thông tin liên quan đến công việc;
 • Kiến thức tổng quan về test: định nghĩa cơ bản, các thuật ngữ, quy trình phát triển phần mềm, quy trình test;
 • Sử dụng các công cụ bug tracking;
 • Có kiến thức về lập trình: Python, SQL, HTML, Javascript, CSS…
 • Hiểu rõ về các chứng chỉ CMMI, ISO… trong phần mềm để xây dựng các quy trình chuẩn cho các team.

Bài viết liên quan: