MENU
Giờ làm việc: 08h00 - 17h00

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

11/11/2010 – Thành lập công ty Cổ phần Địa Ốc Thắng Lợi

11/11/2010 – Establishment of Thang Loi Real Estate Joint Stock Company

08/03/2011 – Khai trương Chi nhánh đầu tiên tại Bình Dương

March 8, 2011 – Opened its first branch in Binh Duong

01/06/2012 – Khai trương chi nhánh Long An

June 1, 2012 – Opened Long An branch

03/2013 – Khai trương chi nhánh Tây Nam

03/2013 – Opened South West branch

06/2014 – Khai trương Chi nhánh Hàng Xanh

June 2014 – Opened Green Goods Branch

10/2014 – Khai trương Văn phòng Hội sở Tại Quận Tân Bình , TP.HCM

10/2014 – Opening Head Office In Tan Binh District, Ho Chi Minh City

03/2015 – Thành lập Công ty Cổ phần Xây Dựng Địa Ốc Newland

03/2015 – Establishment of Newland Real Estate Construction Joint Stock Company

03/2016 – Thành lập Công ty Bất Động Sản WinHouse

03/2016 – Establishment of WinHouse Real Estate Company

11/11/2018 – Khánh thành Thắng Lợi Building (Hội Sở)

11/11/2018 – Inauguration of Thang Loi Building (Head Office)

11/2019 – Khánh thành Thắng Lợi Plaza

 11/2019 – Inauguration of Thang Loi Plaza

Bài viết liên quan: